• انتخاب قالب

           عنوان : قالب سایت شرکتی1

           نوع قالب: واکنشگرا (responsive)
 
          امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه
 
          php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3
 

      آدرس : http://www.partiaweb.com/company1                                   

 

 

 

           عنوان : قالب سایت کارخانه و کارگاه

           نوع قالب: واکنشگرا (responsive)
 
          امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه
 
          php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3
 

     آدرس : http://www.partiaweb.com/factory                                   

           عنوان : قالب سایت پزشکی و درمانی

           نوع قالب: واکنشگرا (responsive)
 
          امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه
 
          php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3
 

      آدرس : http://www.partiaweb.com/medical                                   

 

           عنوان : قالب سایت رستوران و فست فود

           نوع قالب: واکنشگرا (responsive)
 
          امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه
 
          php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3
 

      آدرس : http://www.partiaweb.com/restaurant                                   

 

 

           عنوان : قالب سایت شرکتی2

           نوع قالب: واکنشگرا (responsive)
 
          امکانات و تکنولوژی ها : امکانات پایه
 
          php|mysql|javascript|jquery|ajax|html5|css3
 

      آدرس : http://www.partiaweb.com/company2                                   

 

 

 

برچسب ها:

تاریخ: ۱۳۹۴,۰۹,۲۴
بازدید: 9864