• آخرین زمان ایندکس شدن صفحات سایت در گوگل

پس از وارد کردن نام دامنه در کادر مربوطه تاریخ و ساعت آخرین زمان ذخیره سازی صفحات سایت شما در گوگل مشخص می شود.

توجه نمایید علاوه بر نام سایت می توانید لینک مستقیم صفحات سایت خود را نیز قرار دهید تا از ایندکس شدن‌آنها در گوگل اطمینان حاصل نمایید.

اگر تاریخ ذخیره سازی برای دامنه اصلی و نه صفحات داخلی سایت بیشتر از 72 ساعت باشد سایت شما باید مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.


www.